Vi värdesätter din integritet

Alcantio AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi skyddar den information på så säkert sätt som möjligt.

I Alcantio AB ("företaget") policy för personuppgifter beskrivs vilka personuppgifter som samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll på dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder appar, webbplatser och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av företaget. Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 

 

Här sammanfattar vi vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte.

Vi samlar in personinformation vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundinformation.

Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system. 

Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys.

Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan komma att användas i marknadssyfte.

Personuppgifter vi samlar in 

Alcantio AB inhämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund. Exempel på uppgifter vi samlar in om dig som kund är ditt namn, dina kontaktuppgifter så som ditt mobilnummer och e-postadress.

Alcantio AB registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

1. Anmälan till en ny tjänst som erbjuds via olika plattformar som Alcantio AB erbjuder.

2. När du fyller i ditt mobilnummer eller e-postadress på webbplatsen.

3. Om du kontaktar oss via e-post, vår webbplats eller våra sociala medier.

4. Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till platsdata, trafikdata, webbloggar samt annan kommunikationsdata samt t. ex. den IP-adress, enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

5. Om du registrerar dig till Alcantio AB's nyhetsbrev.

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på webbplatsen (t. ex. prenumerera på nyhetsbrev) samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, mobilnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte. 

Vi samlar även in din geografiska position, din IP-adress och dina intressen för att anpassa vår marknadsföring till dig på bästa sätt.

När du besöker vår hemsida samtycker du även att vi använder cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din enhet. Dessa cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.  

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan och eventuellt för ytterligare ändamål som anges vid insamlingstillfället:

1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar företaget erbjuder.

2. För att kunna möjliggöra god kundservice, som rätta felaktiga uppgifter, behandla dina förfrågningar eller skicka information som du begärt t. ex. nyhetsbrev.

3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras samt ligger till grund för rabatter och erbjudanden, samt marknadsföring av både riktad och generell typ.

4. För att kunna administrera kundprofiler, kunna genomföra marknadsundersökningar samt analyser.

5. För systemadministration och för att ta fram statistisk data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.

6. För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. 

7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra profilering, för att utveckla riktade tjänster och erbjudanden.

8. För att skicka dig information och erbjudanden via sms, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t. ex. sociala medier.

9. För att skicka dig meddelanden och erbjudanden via sms, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t. ex. sociala medier. Observera att du när som helst kan välja att tacka nej till denna marknadsföring.

10. För att kunna ge dig relevanta erbjudanden, rekommendationer och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för. 

11. För att hjälpa oss utveckla vår webbplats till att vara användarvänlig och förbättra din upplevelse genom att anpassa visningen till den enhet som används.

12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra policy. 

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personinformation samlas in via cookies. Detta sker endast efter ditt samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor du besöker. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling så som IP-adress, operativsystem, webbläsarfunktion, cookies och unika identifierare. Under besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer av våra användare. 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter. 

I och med att du lämnar uppgifter till företaget ger du tillåtelse till att företaget registrerar och lagrar information om vilken tjänst du köpt samt behandlar angivna personuppgifter för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer företaget hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. 

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter gå till sista rubriken (kontakt) på denna sida. 

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras längre än nödvändigt med hänsyn till ändamål för behandlingen. Företaget kommer lagra dina kontaktuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Det innebär i praktiken att information som inte är aktuell eller nödvändig för analyser eller direktmarknadsföring gallras ut. Viss information lagras längre för lagen kräver det, exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. 

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som lagras. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta information som upptäcks vara felaktig. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller dess användning begränsas genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter gå till sista rubriken (kontakt) på denna sida. Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av företaget är du välkommen att kontakta oss eller datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller innehåll publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast i informationssyfte. Eftersom företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte för dess innehåll. Företaget ansvarar heller inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användandet av dessa länkar. 

Kontakt

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på: 

Alcantio AB 

info@alcantio.com