Allmänt

Välkommen till Alcantio och vår hemsida, alcantio.com. Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via vår hemsida och tillhörande sidor. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Alcantio AB, org.nr 559214-2151. Villkoren är endast tillämpliga dig som är konsument och som gör beställningar via vår hemsida. Vi ber dig att noga läsa igenom villkoren innan vidare användning av hemsidan. Genom att göra köp på och använda denna webbsida förbinder du dig till följande villkor. För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. Alcantio accepterar inte, enligt svensk lag, kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (t.ex. om du angett felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild eller skriftfel, såsom fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisförändringar (t.ex. ändrade priser från leverantör eller valutaförändring) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Alcantio har rätt att när som helst korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen. Om felaktigt pris angetts för en vara kommer vi självklart meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. All bildinformation på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Hemsidan samt allt innehåll på denna ägs av Alcantio AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bild och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Alcantio AB.

Personlig information    

När du handlar på vår hemsida kommer vi spara vissa av dina kontaktuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätt att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Vi kan komma att använda cookies för att förbättra din upplevelse här på hemsidan. 

Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies i vår integritetspolicy. 

Priser och betalning

 När du beställer från oss skickar vi en bekräftelse till din e-post, det är därför viktigt att du anger korrekta personuppgifter. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet. Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller med faktura. Alcantio AB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning valts. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vår samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om det. Alcantio AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt. Köp genom faktura administreras av Klarna, köp med bank- eller kreditkort administreras av Ayden b.v och Klarna. Alcantio hanterar eller lagrar inga bank- eller kreditkortsnummer. Alcantio kan erbjuda kampanjer på hemsidan med förmånligare villkor än de villkor som framgår här, t.ex. rabattkoder eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkoren gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Alcantio i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av kampanjer gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så långt lagret räcker.

Leverans och avbeställning

En vara som finns i lager skickas normalt inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan. Du har rätt att avbeställa en order som inte är skickad. Om du upplever att leveransen av en order är osedvanligt långsam och du därför inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att avbeställa ordern. I det fall ordern redan skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte godkänd innan en bekräftelse från oss mottagits. Om en produkt inte längre säljs har Alcantio rätt att avbryta köpet och göra en återbetalning. Vi informerar kunden om en returvara eller motsvarande produkt finns tillgänglig. Alcantios ansvar för fel i samband med leveransen är begränsat i enlighet med, för den aktuella leveransens gällande leveransvillkor och vad som följer av dessa villkor. Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Vi har inget ansvar för indirekta förluster. 

Ångerrätt och bytesrätt

Du har rätt att byta ut en eller alla produkter du köpt direkt från vår webbsida inom 30 dagar från att du mottog produkten. Produkten ska returneras i nyskick och i sin originalförpackning. Du har rätt att försiktigt bryta förpackningen och inspektera varan. Om varan och/eller förpackningen är skadad till följd av hantering som inte motiveras av sedvanlig undersökning har Alcantio rätt att debitera för den värdeminskning som uppstått. En produkt kan endast bytas mot en produkt av samma eller lägre värde. Om du vill byta till en dyrare produkt måste en retur göras och vi utför en full återbetalning. Efter det kan du lägga en ny beställning på rätt produkt. Produkter som köps direkt från vår webbsida måste returneras till vårt lager för att ett byte ska kunna göras. Produkterna kan inte bytas i en lokal butik. Observera att du kan komma att behöva betala returfrakten. Alcantio står däremot för frakten när den nya produkten skickas till dig. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från den dagen varorna mottogs. Produkten ska returneras i nyskick och i sin originalförpackning. Du har rätt att försiktigt bryta förpackningen och inspektera varan. Om varan och/eller förpackningen är skadad till följd av hantering som inte motiveras av sedvanlig undersökning har Alcantio rätt att debitera för den värdeminskning som uppstått. Alcantio betalar snarast tillbaka pengarna, som senast efter 14 dagar från att vi bekräftat ditt meddelande om utövande om ångerrätt. Alcantio får dock vänta med betalningen tills att vi mottagit varan eller du kan visa att varan har skickats tillbaka t.ex. med ett inlämningskvitto. Återbetalningen sker till dig genom samma betalningsalternativ du valde vid beställning, förutsatt att inget annat avtalats eller att det uppstår förhinder för en sådan betalning. Observera att om du valt att betala genom faktura börjar de 14 dagarna löpa då beställningen skickas från oss. Du står som betalningsskyldig under hela retur- eller bytesprocessen. För att nyttja din ångerrätt och returnera en vara behöver du följa de anvisningarna som beskrivs här. Ångerrätten kan också utövas genom att använda det standardformulär som finns att hämta hos konsumentverket (www.konsumentverket.se) och skickas till oss som brev eller e-post. Vår kontaktinformation hittar du längs ner på denna sida under rubriken "företagsinformation".

Garanti och reklamation   

Alcantios garanti gäller i ett år. Produkterna är tillverkade för att uppnå våra höga kvalitetskrav, dessutom täcks även produkterna av vår garanti mot eventuella tillverkningsfel. Den omfattar sömmar, bindningsmedel och passform. Alcantios garanti täcker endast ovan nämnda delar. För att anmäla ett garantiärende, kontakta kundtjänst. Vänligen notera att Alcantios garanti inte täcker: defekter och skador på grund av förlust, stöld, vatten eller brand. Fel och skador som uppstått till följd av felaktig användning, slarv (slag, krosskador, fall, bucklor etc), olyckor eller oberättigad reparation eller modifiering. Estetiska förändringar, defekter och skador till följd av normalt slitage och åldrande ( t.ex. små repor, slitage av material etc). Underlåtenhet att följa skötselråd kan ogiltigförklara garantin. Det är viktigt att du undersöker varan när du tagit emot den. Reklamation oavsett orsak ska alltid göras till Alcantio. Om du efter mottagande av produkten upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den produkt du beställt ska du kontakta oss inom två månader. Eventuella klagomål ska göras till vår kundtjänst. Var vänlig och ange ditt ordernummer och anledning till klagomålet så återkommer vi med instruktioner om återlämning av varan. Felaktiga varor som återlämnas till oss ska hanteras varsamt av kunden och som om de är felfria. Oavsett orsak till retur måste varan förpackas på så sätt att varan inte kan skadas under transport. Om en vara ska bytas ut görs det mot en motsvarande modell. Skulle en vara ha utgått ur sortimentet har kunden rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och Alcantio och vi inte lyckas lösa tvisten kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk: http://ec.europa.eu/odr. 

Användargenererat innehåll

Vår hemsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Alcantio tar inget ansvar för sådant material. Om du misstänker ett upphovsrättsintrång, intrång i annan rätt eller av annan anledning skulle känna dig stött av innehåll av material som publiceras på hemsidan, vänligen kontakta vår kundservice. 

Äganderätt 

Alla varor förblir Alcantios egendom till dess fulla betalning kommit företaget tillhanda. Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Alcantio förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. 

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av hemsidan. I den mån lag tillåter ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion gällande tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller användning av hemsidan, med undantag för fall som Alcantio självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sin hemvist. 

Force majure

I händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, myndighetsåtgärd, blockad, strejk, lockout, naturkatastrof eller liknande händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör i följd av händelse som nämnts här, kommer Alcantio kunna till lämpa sig av force majure. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om detta inträffar försöker vi informera kunden om detta. Om en eventuell tvist skulle uppstå följer vi givetvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut. 

Ändring av villkoren 

Alcantio förbehåller sig rätten att när som helst i tiden göra ändringar i dessa villkor. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat de nya villkoren (i samband med ett nytt köp eller användning av hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på hemsidan för att observera eventuella ändringar i villkoren. 

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställande i den mån tillämplig lag tillåter. De bestämmelser ogiltigförklaras eller inte kan verkställas kommer ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 

Företagsinformation 

Alcantio AB, Bangårdsgatan 9 Motala, org-nr: 559214-2151 Kontakt: info@alcantio.com

Dessa villkor uppdaterades senast 2022-02-11.